Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Thái Tuấn

khach hang than thiet thai tuan1 khach hang than thiet thai tuan2 khach hang than thiet thai tuan3 khach hang than thiet thai tuan4 khach hang than thiet thai tuan5

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Phạm vi áp dụng:

  • Chương trình khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả khách hàng mua hàng tại hệ thống cửa hàng Thái Tuấn toàn quốc.
  • Chỉ áp dụng cho các sản phẩm có trưng bày trong cửa hàng tại thời điểm mua hàng.

Quy định tích lũy:

  • Chi tiêu tích lũy được tính sau khi trừ ưu đãi của chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình khuyến mãi khác hoặc chính sách bán hàng công sở.
  • Thời hạn tích lũy chi tiêu được tính là 01 năm kể từ thời điểm tham gia chương trình hoặc từ thời điểm thay đổi hạng thành viên.
  • Khi thay đổi hạng thành viên hoặc hết thời hạn 01 năm, chi tiêu tích lũy sẽ trả về mức 0 đồng.

Quy định khác:

  • Ưu đãi sinh nhật chỉ được sử dụng 01 lần trong thời gian 14 ngày, tính từ ngày sinh nhật.
  • Không được áp dụng đồng thời các quyền lợi của chương trình khách hàng thân thiết.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác hoặc chính sách bán hàng công sở.
  • Không áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng Phiếu quà tặng Thái Tuấn.
  • Không áp dụng dịch vụ may đo